Εισαγωγή

Η ΝΕΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ με έδρα το Μαρούσι Αττικής, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση Ξενοδοχείων, Κτιρίων και Χώρων Γραφείων και Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, την Εμπορία Επίπλων Γραφείου, ενώ από το 2020, είναι αποκλειστικός διανομέας του Συστήματος Ανίχνευσης Δασικών Πυρκαγιών FD3 της Insight Robotics. Η ομάδα μας αποτελείται από μηχανικούς, αρχιτέκτονες και συμβούλους με μακροχρόνια εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στους τομείς εξειδίκευσης μας.

Αρχική
Αρχική
Αρχική
Αρχική
Ελληνικά