Σύστημα Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών

Αυτόματο Σύστημα Έγκαιρου Εντοπισμού - Insight FD3, από την

από Insight Robotics
World Leader EO/IR

Από το 2020, η ΝΕΑΝΔΡΟΣ είναι ο αποκλειστικός διανομέας του συστήματος Insight FD3, της Insight Robotics, ενός από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών μέσω εντοπισμού θερμικού ίχνους ή/και καπνού.
Πρόκειται για ένα σύστημα, αποτελούμενο από ένα δίκτυο Επίγειων Σταθμών Ανίχνευσης, διασυνδεδεμένων με το Κέντρο Ελέγχου, εξοπλισμένων με συσκευές εντοπισμού που διαθέτουν διπλούς Οπτικούς και Υπέρυθρους (EO/IR) αισθητήρες.
Μέσω προηγμένων υπολογιστικών αλγόριθμων, το σύστημα παρακολουθεί αδιάλειπτα (24/7), δασικές και μεικτές δασικές-αστικές περιοχές προκειμένου να εντοπίσει μικρές εστίες φωτιάς, ανιχνεύοντας θερμά σημεία ή/και καπνό. Οπτικές και θερμικές εικόνες της πληγείσας περιοχής αναλύονται και εμφανίζονται στην πλατφόρμα GIS της εφαρμογής λογισμικού Διαχείρισης, Ελέγχου και Λήψης Αποφάσεων, Insight Globe, για το σχηματισμό ολοκληρωμένης εποπτείας και επίγνωσης της κατάστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες::

insightrobotics.com


Ελληνικά