Ξενοδοχεία

Ο τεχνικός βραχίωνας του ομίλου Civitel

Η NEANDROS Ltd. συστάθηκε ως ο τεχνικός βραχίονας του ομίλου Civitel Hotels & Resorts. Από την ίδρυση της εταιρείας της, η ΝΕΑΝΔΡΟΣ είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του ομίλου, έχοντας αναλάβει το σύνολο των τεχνικών έργων που έχουν γίνει, τόσο σε επίπεδο ανακαινίσεων, ανακατασκευών και επεκτάσεων στα ξενοδοχεία της Ελλάδας, καθώς και στην υποστήριξη νέων έργων στη Μέση Ανατολή. Από το 2020 παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και σε ξενοδοχειακές εταιρείες, εκτός ομίλου Civitel εντός και εκτός Ελλάδας.


Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
σε όλες τις φάσης κατασκευής του Ξενοδοχείου

 

Feasibility Study, Market Analysis, Business Plan
Project Management

Commissioning
Hotel Design and Engineering
Ελληνικά