Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Υβριδικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

(σε εξέλιξη)

Βρίσκονται υπό ανάπτυξη Υβριδικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 14 μικρά Ελληνικά Μη Διασυνεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ). Οι Υβρικοί Σταθμοί αποτελούνται από 24,4 MWp ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά) σε συνδυασμό με χωρητικότητα αποθήκευσης μπαταριών ιόντων λιθίου 64,2 MWh.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Εκπόνηση έρευνας αγοράς, μελέτης σκοπιμότητας, επιχειρηματικού σχέδιου
 • Μελέτη και σχεδιαμός
 • Αδειοδότηση
 • Διαχείριση Έργου
 • Παράδοση Έργου/ Θέση σε λειτουργία
 • Λειτουργία & συντήρηση

Ολοκληρωμένα Έργα ΑΠΕ (Αιολικά - Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η ΝΕΑΝΔΡΟΣ έχει αναπτύξει για λογαριασμό των πελατών της:

Φωτοβολταϊκά πάρκα (2011), με συνολική ισχύ 7,5MWp:
 • Θήβα I 100KWp
 • Θήβα II 1.2 MWp
 • Θήβα III 1.8 MWp
 • Θήβα IV 3MWp
 • 15 μικρότερα πάρκα συνολικής ισχύος 1.4 MWp.

Αιολικά πάρκα (2007), με συνολική ισχύ 63,6MW:
 • WP Ζάρακες I, ισχύος 3.0MW, στην Εύβοια.
 • WP Ζάρακες II, ισχύος 28.8MW, στην Εύβοια.
 • WP Eπανωσίφης, ισχύος 6.3MW, στην Κρήτη.
 • WP Aντίρριο, ισχύος 28.8MW, στην Αιτωλοακαρνανία.

Ελληνικά