Προϊόντα & Υπηρεσίες

Ξενοδοχεία

Η ΝΕΑΝΔΡΟΣ συστάθηκε ως ο τεχνικός βραχίονας του ομίλου Civitel Hotels & Resorts. Από την ίδρυση της εταιρείας της, η ΝΕΑΝΔΡΟΣ είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του ομίλου, έχοντας αναλάβει το σύνολο των τεχνικών έργων που έχουν γίνει, τόσο σε επίπεδο ανακαινίσεων, ανακατασκευών και επεκτάσεων στα ξενοδοχεία της Ελλάδας, καθώς και στην υποστήριξη νέων έργων στη Μέση Ανατολή. Από το 2020 παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και σε ξενοδοχειακές εταιρείες, εκτός ομίλου Civitel εντός και εκτός Ελλάδας.

Έπιπλα γραφείου

Από το 2010 οι δραστηριότητες της Neandros Ltd. επεκτάθηκαν στον τομέα της οργάνωσης των γραφείων, σε συνεργασία με το PALIVOS OFFICE CENTER GROUP-POC Group- κυρίως στην προμήθεια ποιοτικών επίπλων γραφείου & καθισμάτων, καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων εξοπλισμού μέσω της μεγάλης μας εμπειρίας σε χώρους εργασίας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

H ΝΕΑΝΔΡΟΣ, από το 2005 έχει σχεδιάσει και δανειοδοτήσει σημαντικό αριθμό Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων.
Σήμερα, βρίσκονται υπό ανάπτυξη Υβριδικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 14 μικρά Ελληνικά Μη Διασυνεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).
Οι Υβρικοί Σταθμοί αποτελούνται από 24,4 MWp ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά) σε συνδυασμό με χωρητικότητα αποθήκευσης μπαταριών ιόντων λιθίου 64,2 MWh.

Σύστημα Πρόληψης Πυρκαγιών

Από το 2020, η ΝΕΑΝΔΡΟΣ είναι ο αποκλειστικός διανομέας του συστήματος Insight FD3, της Insight Robotics, ενός από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών μέσω εντοπισμού θερμικού ίχνους ή/και καπνού.

Ελληνικά